Натрупване с лихви върху редовни вноски

Както вече споменахме, при номинална годишна лихва i и избран брой периоди на олихвяване n в годината, при вложена сума P в началото, в края на j-тия период имаме натрупана сума:

[1] A = P * (1+i/n)j

Да си представим сега, че не само редовно ви се трупа лихва, но заедно с това влагате допълнително сума P със същата редовност.
Как при това положение расте натрупваната сума? Continue reading

Advertisements

Ефективна и номинална лихва

В източници и учебници на счетоводни теми често се споменава следната формула, обикновено посочена без никакви обяснения за нейния произход:

r = (1+i/n)^n

Играчите тук са:

  • r — тъй нареченият (годишен) ефективен лихвен процент
  • i — тъй нареченият (годишен) номинален лихвен процент
  • n — броят на падежите (в рамките на годината), през които дадената сума се олихвява.

Тук излагам свое пояснение за извеждането и значението на тази формула. Continue reading

My first tax declaration in the Netherlands

To my surprise, for the year I have moved to the Netherlands, I can’t really send my tax declaration over the Internet. So read I in a letter I got from the tax office. They sent me the proper paper form, and I had to fill it by hand. Continue reading

Advertisements

Първата ми годишна данъчна декларация в Холандия

За моя изненада се оказа, че като дошъл в Холандия през дадена година, не мога да подам данъчна декларация по Интернет. Това разбрах ненадейно от писмото от данъчната служба, в което служителят бе приложил подходящата за мен хартиена данъчна декларация. Continue reading

Advertisements

Знакът на Човека, който се смее

laughing_manЧовека, който се смее е герой от нишката Stand Alone Complex (Синдром на единака) на японската анимационна поредица Ghost in the Shell (Дух в обвивката). Continue reading

Advertisements

Затруднения в таебо

Когато започвате да упражнявате даден спорт, най-вероятно се сблъсквате с различни затруднения. Особено в началото тези затруднения могат направо да ви откажат, въпреки че реално са си съвсем преодолими с поне малко положителна нагласа. Ето някои затруднения, които срещнах или наблюдавах и моя начин за преодоляването им. Continue reading

Advertisements

Източници на електронни книги на български език

Ето един опит за списък на източници на електронни книги на български език.

Безплатни

Платени

Други източници на информация за електронни книги и издания

Advertisements