Натрупване с лихви върху редовни вноски

Както вече споменахме, при номинална годишна лихва i и избран брой периоди на олихвяване n в годината, при вложена сума P в началото, в края на j-тия период имаме натрупана сума:

[1] A = P * (1+i/n)j

Да си представим сега, че не само редовно ви се трупа лихва, но заедно с това влагате допълнително сума P със същата редовност.
Как при това положение расте натрупваната сума?

Конкретен пример

“Класическата” ситуация е, че в началото давате сумата P = 100 лв при номинална лихва i=10%=0,1, която се трупа в края на всеки месец (т.е. на n=12 порции през годината).

Формулата [1] ни казва, че от това начално вложение:

 1. в края на първия месец (j=1) имаме
  A1 = P * (1+i/n)j =100 * (1 + 0,1/12) лв = 100,83 лв;
 2. в края на първия месец (j=2) имаме
  A2 = P * (1+i/n)j =100 (1 + 0,1/12)2 лв = 101,67 лв;
 3. … и т.н. …
 4. в края на 12-я месец (j=12) имаме
  A12 = P * (1+i/n)j =100 (1 + 0,1/12)12 лв = 110,47 лв;

Тази класическа ситуация променяме така:
В края на първия месец добавяме още толкова P = 100 лв;
В края на втория месец добавяме още толкова P = 100 лв;
И т.н. всеки следващ месец увеличаваме вложението си с P = 100 лв;

Ето как ще изглежда тогава конкретният пример:

 1. В края на 1-я месец (j=1) имаме пак
  A1 = P * (1+i/n)j =100 * (1 + 0,1/12) лв = 100,83 лв;
  Внасяме допълнително 100 лв.
 2. В края на 2-я месец (j=2) имаме:
  A2 = P * (1+i/n)j =100 (1 + 0,1/12)2 лв = 101,67 лв;
  но поради допълнителните 100 лв от края на първия месец, стоели оттогава 1 месец, добавяме и:
  A1 = P * (1+i/n)j =100 * (1 + 0,1/12) лв = 100,83 лв;
  Внасяме допълнително 100 лв.
 3. … и т.н. …
 4. в края на 12-я месец (j=12) имаме
  A12 = P * (1+i/n)j =100 (1 + 0,1/12)12 лв = 110,47 лв;
  но също и натрупаното от допълнителните 100 лв вложени в края на 1-я месец (стоели са j=11 месеца):
  A11 = P * (1+i/n)j =100 (1 + 0,1/12)11 лв = …лв;
  но също и допълнителните 100 лв вложени в края на 2-я месец (стоели са j=10 месеца):
  A10 = P * (1+i/n)j =100 (1 + 0,1/12)10 лв = …лв;
  … и т.н., докато стигнем и
  но също и допълнителните 100 лв вложени в края на 11-я месец (стоели са j=1 месец):
  A1 = P * (1+i/n)j =100 (1 + 0,1/12)1 лв = …лв;

Обобщен израз

В края на j-тия период, от първата вноска P, която е престояла j периода, ще имаме натрупани:

 • от 1-та вноска P, която е престояла j периода, ще имаме натрупани:
  Aj = P * (1+i/n)j
 • но също и от допълнителните P от 2-та вноска P, която е престояла j-1 периода, ще имаме натрупани:
  Aj-1 = P * (1+i/n)j-1
 • но също и от допълнителните P от 3-та вноска P, която е престояла j-2 периода, ще имаме натрупани:
  Aj-2 = P * (1+i/n)j-2
 • …и т.н.,
 • но също и от допълнителните P от (j-1)-та вноска P, която е престояла 1 период, ще имаме натрупани:
  A1 = P * (1+i/n)1

Да наречем сумата в края на j-тия период с малка буква zj:
zj = Aj + Aj-1 + … + A1

Тоест като заместим:
zj = [P * (1+i/n)j] + [P * (1+i/n)j-1] + … + [P * (1+i/n)]

Единственото смислено опростяване, за което се сещам тук, е да изведем P извън скоби:
zj = P * [ (1+i/n)j +  (1+i/n)j-1 + … + (1+i/n) ]

Макар че няма лесен начин да пресметнете сумата
(1+i/n)j +  (1+i/n)j-1 + … + (1+i/n)
с обикновен калкулатор, все пак може да се напише процедура/функция на програмен език, която да се вика с параметри i, n, j.

Много е възможно специализирани калкулатори или софтуер като Microsoft Excel или OpenOffice.org Calc да имат такива вградени функции.

Ето и още няколко пренаписвания на същата формула за края на всяка година, да наречем това количество с главна буква Z:

 • В края на 1-та година (j = n):
  Z1 = zn = P * [ (1+i/n)n +  (1+i/n)n-1 + … + (1+i/n) ]
 • В края на 2-та година (j = 2n):
  Z2 = z2n = P * [ (1+i/n)2n +  (1+i/n)2n-1 + … + (1+i/n) ]
 • и т.н.

Ако вноските/лихвите са всеки месец (n = 12 периода в годината), тогава

 • В края на 1-та година (j = n = 12):
  Z1 = z12 = P * [ (1+i/12)12 +  (1+i/12)11 + … + (1+i/12) ]
 • В края на 2-та година (j = 2n = 24):
  Z2 = z24 = P * [ (1+i/12)24 +  (1+i/12)23 + … + (1+i/12) ]
 • и т.н.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s